Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

29°

-

21

Februari

45%

29°

-

19

Mars

50%

28°

-

17

April

53%

27°

-

11

Maj

50%

25°

-

10

Juni

52%

24°

-

9

Juli

56%

24°

-

9

Augusti

53%

26°

-

8

September

45%

26°

-

11

Oktober

46%

27°

-

15

November

47%

28°

-

15

December

38%

28°

-

20