Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

29°

-

23

Februari

45%

29°

-

20

Mars

50%

28°

-

19

April

53%

26°

-

13

Maj

50%

24°

-

12

Juni

51%

23°

-

10

Juli

56%

23°

-

11

Augusti

52%

24°

-

10

September

44%

25°

-

13

Oktober

45%

26°

-

17

November

46%

27°

-

17

December

38%

27°

-

21