Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

29°

-

25

Februari

39%

28°

-

22

Mars

41%

28°

-

22

April

42%

26°

-

17

Maj

44%

23°

-

16

Juni

42%

22°

-

15

Juli

43%

21°

-

15

Augusti

38%

21°

-

14

September

27%

22°

-

19

Oktober

29%

24°

-

21

November

35%

25°

-

20

December

37%

27°

-

23