Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

32°

-

20

Februari

60%

31°

-

21

Mars

58%

31°

-

26

April

51%

30°

-

25

Maj

60%

29°

-

26

Juni

60%

28°

-

23

Juli

63%

29°

-

22

Augusti

72%

30°

-

17

September

72%

32°

-

16

Oktober

72%

33°

-

11

November

72%

32°

-

12

December

64%

33°

-

15