Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

30°

-

18

Februari

61%

32°

-

19

Mars

59%

32°

-

23

April

60%

31°

-

22

Maj

64%

31°

-

22

Juni

59%

30°

-

20

Juli

64%

31°

-

19

Augusti

70%

31°

-

15

September

72%

32°

-

13

Oktober

67%

34°

-

10

November

67%

34°

-

12

December

60%

33°

-

15