Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

31°

-

19

Februari

62%

31°

-

20

Mars

58%

31°

-

26

April

56%

30°

-

25

Maj

52%

29°

-

28

Juni

49%

27°

-

27

Juli

49%

27°

-

28

Augusti

51%

27°

-

24

September

63%

28°

-

22

Oktober

69%

30°

-

15

November

70%

31°

-

13

December

68%

31°

-

16