Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

28°

-

20

Februari

52%

28°

-

21

Mars

53%

28°

-

26

April

47%

25°

-

26

Maj

42%

25°

-

27

Juni

41%

23°

-

26

Juli

40%

22°

-

27

Augusti

50%

24°

-

22

September

53%

25°

-

20

Oktober

66%

28°

-

15

November

66%

29°

-

14

December

63%

29°

-

17