Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

31°

-

20

Februari

58%

30°

-

21

Mars

58%

30°

-

26

April

55%

28°

-

25

Maj

50%

27°

-

27

Juni

47%

26°

-

25

Juli

49%

25°

-

25

Augusti

62%

26°

-

21

September

61%

28°

-

19

Oktober

73%

30°

-

14

November

67%

32°

-

13

December

65%

31°

-

17