Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

30°

-

22

Februari

48%

31°

-

17

Mars

48%

30°

-

16

April

51%

28°

-

12

Maj

55%

26°

-

10

Juni

54%

25°

-

7

Juli

59%

25°

-

9

Augusti

58%

26°

-

7

September

41%

27°

-

9

Oktober

35%

28°

-

18

November

35%

28°

-

22

December

35%

28°

-

23