Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

28°

-

24

Februari

50%

29°

-

20

Mars

48%

28°

-

18

April

49%

26°

-

13

Maj

51%

25°

-

10

Juni

51%

24°

-

8

Juli

49%

23°

-

10

Augusti

53%

25°

-

8

September

43%

26°

-

10

Oktober

37%

26°

-

18

November

32%

27°

-

23

December

34%

27°

-

24