Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

26°

-

23

Februari

38%

26°

-

19

Mars

45%

26°

-

17

April

51%

24°

-

12

Maj

54%

23°

-

10

Juni

54%

21°

-

8

Juli

58%

21°

-

8

Augusti

56%

23°

-

8

September

46%

24°

-

10

Oktober

41%

24°

-

17

November

40%

25°

-

18

December

38%

25°

-

22