Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

27°

-

25

Februari

46%

27°

-

20

Mars

45%

27°

-

17

April

53%

26°

-

10

Maj

58%

24°

-

8

Juni

64%

23°

-

5

Juli

64%

23°

-

7

Augusti

63%

24°

-

6

September

47%

25°

-

8

Oktober

40%

26°

-

18

November

37%

26°

-

23

December

30%

26°

-

25