Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

32°

-

23

Februari

47%

32°

-

18

Mars

48%

31°

-

18

April

50%

30°

-

14

Maj

50%

28°

-

11

Juni

49%

27°

-

9

Juli

38%

27°

-

12

Augusti

49%

28°

-

10

September

40%

29°

-

11

Oktober

34%

29°

-

19

November

31%

30°

-

23

December

35%

30°

-

23