Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

27°

-

25

Februari

44%

27°

-

20

Mars

44%

27°

-

17

April

52%

25°

-

11

Maj

57%

24°

-

8

Juni

62%

23°

-

5

Juli

63%

22°

-

7

Augusti

62%

24°

-

6

September

46%

25°

-

8

Oktober

39%

25°

-

18

November

36%

26°

-

23

December

30%

26°

-

25