Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

28°

-

25

Februari

49%

28°

-

20

Mars

48%

28°

-

17

April

56%

27°

-

10

Maj

61%

26°

-

7

Juni

66%

24°

-

4

Juli

68%

25°

-

6

Augusti

65%

26°

-

5

September

50%

27°

-

7

Oktober

45%

28°

-

17

November

41%

27°

-

23

December

35%

27°

-

24