Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

31°

-

19

Februari

47%

31°

-

17

Mars

50%

31°

-

15

April

61%

29°

-

10

Maj

62%

29°

-

6

Juni

65%

28°

-

4

Juli

71%

29°

-

3

Augusti

59%

30°

-

4

September

42%

31°

-

6

Oktober

56%

32°

-

12

November

52%

32°

-

15

December

43%

31°

-

18