Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

30°

-

26

Februari

45%

30°

-

24

Mars

48%

31°

-

22

April

60%

30°

-

12

Maj

68%

30°

-

5

Juni

77%

29°

-

2

Juli

79%

30°

-

2

Augusti

69%

32°

-

3

September

49%

32°

-

7

Oktober

49%

32°

-

18

November

42%

30°

-

22

December

38%

30°

-

26