Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

30°

-

25

Februari

42%

30°

-

23

Mars

46%

31°

-

21

April

58%

31°

-

12

Maj

68%

31°

-

4

Juni

75%

30°

-

2

Juli

77%

31°

-

2

Augusti

70%

33°

-

3

September

48%

33°

-

7

Oktober

48%

32°

-

17

November

40%

30°

-

21

December

33%

30°

-

25