Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

30°

24°

21

Februari

59%

31°

25°

16

Mars

57%

31°

26°

16

April

72%

29°

25°

15

Maj

59%

27°

24°

13

Juni

59%

26°

23°

11

Juli

59%

25°

23°

14

Augusti

57%

26°

22°

11

September

43%

26°

22°

13

Oktober

40%

27°

23°

20

November

41%

28°

23°

22

December

41%

29°

24°

22