Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

31°

-

21

Februari

60%

32°

-

17

Mars

56%

31°

-

18

April

62%

30°

-

16

Maj

60%

28°

-

14

Juni

58%

27°

-

12

Juli

58%

26°

-

16

Augusti

55%

27°

-

13

September

40%

27°

-

14

Oktober

38%

28°

-

20

November

40%

29°

-

23

December

42%

30°

-

22