Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

30°

-

19

Februari

54%

30°

-

20

Mars

51%

30°

-

25

April

47%

28°

-

25

Maj

43%

27°

-

28

Juni

43%

26°

-

27

Juli

39%

25°

-

27

Augusti

46%

26°

-

23

September

55%

27°

-

21

Oktober

63%

29°

-

15

November

68%

30°

-

14

December

62%

31°

-

17