Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

32°

-

18

Februari

58%

31°

-

19

Mars

57%

31°

-

24

April

52%

30°

-

25

Maj

50%

28°

-

27

Juni

46%

27°

-

26

Juli

46%

26°

-

27

Augusti

53%

26°

-

23

September

58%

28°

-

20

Oktober

67%

30°

-

15

November

71%

32°

-

14

December

64%

32°

-

16