Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

32°

-

19

Februari

55%

32°

-

20

Mars

58%

32°

-

25

April

52%

30°

-

25

Maj

48%

28°

-

27

Juni

44%

27°

-

26

Juli

44%

26°

-

26

Augusti

53%

27°

-

22

September

59%

28°

-

19

Oktober

69%

31°

-

14

November

71%

33°

-

14

December

64%

33°

-

16