Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

31°

28°

18

Februari

64%

31°

28°

18

Mars

58%

30°

28°

24

April

55%

30°

28°

24

Maj

53%

29°

28°

26

Juni

51%

28°

27°

26

Juli

47%

28°

26°

27

Augusti

54%

28°

26°

23

September

65%

29°

26°

20

Oktober

70%

30°

27°

14

November

73%

30°

27°

12

December

66%

31°

27°

15