Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

31°

-

20

Februari

61%

30°

-

21

Mars

56%

29°

-

26

April

55%

28°

-

25

Maj

57%

28°

-

27

Juni

57%

27°

-

24

Juli

57%

27°

-

23

Augusti

70%

28°

-

19

September

69%

30°

-

17

Oktober

68%

31°

-

12

November

65%

32°

-

12

December

64%

32°

-

16