Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

30°

-

17

Februari

60%

30°

-

18

Mars

54%

29°

-

23

April

51%

29°

-

23

Maj

51%

27°

-

25

Juni

47%

26°

-

24

Juli

39%

25°

-

24

Augusti

49%

26°

-

20

September

57%

28°

-

17

Oktober

62%

29°

-

12

November

64%

30°

-

11

December

56%

30°

-

14