Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

31°

-

17

Februari

61%

31°

-

18

Mars

55%

30°

-

23

April

52%

29°

-

23

Maj

52%

28°

-

25

Juni

48%

26°

-

24

Juli

40%

26°

-

24

Augusti

50%

26°

-

20

September

58%

28°

-

17

Oktober

63%

30°

-

12

November

65%

30°

-

11

December

57%

30°

-

14