Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

31°

-

15

Februari

49%

31°

-

17

Mars

51%

31°

-

20

April

47%

30°

-

22

Maj

46%

28°

-

24

Juni

45%

27°

-

23

Juli

45%

26°

-

25

Augusti

50%

27°

-

20

September

46%

28°

-

17

Oktober

50%

30°

-

14

November

46%

30°

-

15

December

50%

31°

-

15