Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

31°

27°

15

Februari

52%

31°

28°

17

Mars

53%

31°

28°

20

April

48%

30°

28°

22

Maj

46%

28°

27°

23

Juni

45%

27°

26°

23

Juli

46%

26°

26°

24

Augusti

50%

27°

25°

20

September

48%

28°

25°

17

Oktober

51%

29°

26°

14

November

47%

30°

26°

15

December

50%

31°

27°

15