Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

32°

-

16

Februari

47%

32°

-

17

Mars

50%

32°

-

20

April

44%

30°

-

21

Maj

42%

29°

-

22

Juni

41%

27°

-

21

Juli

42%

26°

-

23

Augusti

45%

27°

-

19

September

44%

28°

-

16

Oktober

46%

30°

-

14

November

44%

31°

-

15

December

46%

31°

-

16