Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

30°

27°

22

Februari

56%

31°

27°

19

Mars

54%

30°

28°

20

April

53%

29°

27°

18

Maj

55%

28°

26°

16

Juni

51%

27°

25°

15

Juli

52%

26°

24°

19

Augusti

54%

26°

24°

16

September

43%

27°

24°

16

Oktober

39%

28°

25°

20

November

47%

28°

26°

23

December

42%

29°

26°

22