Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

27°

-

20

Februari

43%

27°

-

20

Mars

46%

27°

-

22

April

42%

26°

-

21

Maj

40%

24°

-

19

Juni

40%

23°

-

18

Juli

40%

22°

-

21

Augusti

44%

23°

-

17

September

40%

24°

-

16

Oktober

38%

26°

-

16

November

37%

26°

-

19

December

40%

27°

-

20