Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

30°

-

20

Februari

61%

30°

-

19

Mars

58%

30°

-

20

April

62%

29°

-

17

Maj

66%

28°

-

14

Juni

67%

28°

-

13

Juli

68%

28°

-

14

Augusti

72%

29°

-

12

September

64%

30°

-

11

Oktober

55%

31°

-

13

November

48%

30°

-

17

December

50%

29°

-

19