Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

29°

-

21

Februari

48%

29°

-

19

Mars

52%

29°

-

22

April

52%

28°

-

19

Maj

48%

27°

-

16

Juni

48%

26°

-

16

Juli

51%

25°

-

18

Augusti

53%

26°

-

15

September

51%

27°

-

14

Oktober

46%

28°

-

16

November

45%

28°

-

19

December

45%

29°

-

20