Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

32°

-

18

Februari

67%

32°

-

17

Mars

58%

32°

-

19

April

68%

32°

-

16

Maj

71%

32°

-

13

Juni

72%

31°

-

12

Juli

74%

31°

-

13

Augusti

76%

32°

-

10

September

71%

34°

-

10

Oktober

63%

34°

-

12

November

59%

32°

-

16

December

60%

32°

-

18