Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

30°

-

18

Februari

60%

30°

-

18

Mars

56%

30°

-

20

April

59%

28°

-

18

Maj

61%

28°

-

16

Juni

61%

28°

-

15

Juli

63%

27°

-

16

Augusti

66%

28°

-

13

September

65%

30°

-

12

Oktober

58%

30°

-

12

November

55%

30°

-

15

December

56%

30°

-

18