Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

32°

-

17

Februari

38%

32°

-

18

Mars

40%

32°

-

20

April

35%

31°

-

20

Maj

32%

29°

-

20

Juni

33%

28°

-

19

Juli

32%

27°

-

21

Augusti

35%

28°

-

17

September

33%

30°

-

15

Oktober

34%

31°

-

14

November

34%

31°

-

17

December

36%

32°

-

17