Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

30°

-

23

Februari

50%

30°

-

20

Mars

52%

31°

-

23

April

46%

29°

-

20

Maj

50%

28°

-

17

Juni

46%

26°

-

17

Juli

48%

26°

-

21

Augusti

46%

27°

-

18

September

38%

29°

-

17

Oktober

36%

28°

-

20

November

36%

29°

-

23

December

38%

30°

-

22