Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

32°

-

19

Februari

60%

32°

-

20

Mars

60%

32°

-

24

April

57%

31°

-

23

Maj

62%

30°

-

24

Juni

57%

29°

-

21

Juli

63%

30°

-

20

Augusti

66%

30°

-

16

September

69%

32°

-

14

Oktober

69%

34°

-

11

November

69%

32°

-

12

December

61%

33°

-

15