Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

32°

27°

16

Februari

56%

31°

28°

18

Mars

57%

31°

28°

21

April

53%

30°

28°

23

Maj

52%

29°

28°

25

Juni

48%

28°

26°

24

Juli

50%

27°

26°

26

Augusti

55%

27°

25°

21

September

52%

28°

26°

18

Oktober

58%

30°

26°

14

November

59%

30°

26°

15

December

58%

31°

27°

16