Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

31°

-

19

Februari

31%

31°

-

18

Mars

35%

31°

-

19

April

40%

32°

-

14

Maj

44%

32°

-

9

Juni

53%

31°

-

5

Juli

62%

32°

-

3

Augusti

52%

34°

-

3

September

46%

34°

-

6

Oktober

43%

34°

-

11

November

45%

33°

-

13

December

34%

32°

-

18