Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

32°

27°

1

Februari

61%

33°

28°

3

Mars

57%

33°

28°

6

April

57%

32°

28°

10

Maj

54%

31°

29°

13

Juni

39%

30°

27°

17

Juli

33%

28°

25°

11

Augusti

35%

28°

24°

9

September

42%

29°

25°

11

Oktober

54%

30°

27°

11

November

66%

32°

28°

5

December

59%

32°

28°

2