Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

35°

-

1

Februari

69%

36°

-

1

Mars

62%

36°

-

4

April

61%

35°

-

8

Maj

60%

33°

-

11

Juni

50%

31°

-

14

Juli

34%

29°

-

16

Augusti

29%

29°

-

16

September

38%

30°

-

17

Oktober

54%

32°

-

10

November

68%

34°

-

1

December

66%

34°

-

1