Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

34°

-

1

Februari

60%

36°

-

2

Mars

55%

35°

-

6

April

56%

34°

-

10

Maj

55%

33°

-

12

Juni

43%

31°

-

15

Juli

30%

29°

-

13

Augusti

27%

29°

-

12

September

35%

30°

-

13

Oktober

51%

32°

-

12

November

64%

34°

-

3

December

59%

34°

-

1