Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

68%

35°

-

1

Februari

68%

36°

-

1

Mars

61%

36°

-

5

April

60%

35°

-

8

Maj

61%

33°

-

11

Juni

50%

31°

-

14

Juli

35%

29°

-

18

Augusti

31%

29°

-

19

September

40%

30°

-

18

Oktober

57%

32°

-

10

November

72%

34°

-

1

December

68%

34°

-

1