Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

20°

19°

5

Februari

70%

22°

18°

5

Mars

64%

25°

20°

5

April

67%

30°

23°

4

Maj

74%

35°

27°

1

Juni

82%

37°

30°

0

Juli

78%

39°

32°

0

Augusti

82%

39°

33°

0

September

84%

37°

32°

0

Oktober

85%

34°

30°

1

November

80%

28°

26°

2

December

70%

22°

22°

5