Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

7

Februari

30%

-

7

Mars

37%

10°

-

8

April

45%

17°

-

9

Maj

50%

22°

-

10

Juni

56%

25°

-

9

Juli

64%

28°

-

7

Augusti

65%

27°

-

6

September

60%

24°

-

5

Oktober

49%

17°

-

5

November

32%

11°

-

7

December

24%

-

8