Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

9

Februari

32%

-

9

Mars

38%

10°

-

8

April

46%

16°

-

9

Maj

53%

22°

-

10

Juni

57%

25°

-

10

Juli

65%

28°

-

7

Augusti

67%

28°

-

6

September

62%

24°

-

5

Oktober

52%

17°

-

5

November

34%

12°

-

8

December

26%

-

9