Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

9

Februari

32%

-

9

Mars

38%

10°

-

9

April

46%

16°

-

10

Maj

53%

22°

-

11

Juni

57%

25°

-

10

Juli

64%

28°

-

8

Augusti

67%

27°

-

6

September

62%

23°

-

5

Oktober

52%

17°

-

6

November

34%

11°

-

8

December

26%

-

10