Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

9

Februari

36%

-

9

Mars

40%

-

9

April

46%

13°

-

10

Maj

50%

19°

-

12

Juni

55%

22°

-

10

Juli

63%

25°

-

8

Augusti

66%

24°

-

6

September

62%

21°

-

5

Oktober

52%

15°

-

6

November

38%

-

8

December

30%

-

10